511 – آیا خواندن اذان و اقامه نماز از گردن خانم ها ساقط است ؟
پاسخ – خیر . قبل از خواندن نمازهای واجب خواندن اذان و اقامه مستحب است . اگر منظورشان گفتن بلند اذان است که باید گفت خانم ها با صدای بلند اذان نمی گویند . البته گفتن اذان و اقامه موارد دیگری هم دارد . بعضی از فقها می گویند که برای نماز جماعت اگر خانم اذان بگوید کافی نیست .
514– آیا اگر کسی خودش نماز قضا داشته باشد می تواند برای پدرش نماز قضا بخواند ؟
پاسخ – اشکالی ندارد . کسی که خودش نماز قضا دارد می تواند برای پدر و مادر متوفای خود نماز قضا بخواند و روزه بگیرد . کسی که روزه ی قضا بعهده اش هست نمی تواند روزه ی مستحبی بگیرد . 
524 – آیا می شود پشت سر امام جماعتی که در تلویزیون نماز می خوانند نماز خواند ؟
پاسخ – خیر نمی شود به تلویزیون یا رادیو اقتدا کرد
530 – آیا می توان روی فرشی که نجس است نماز خواند یا پتویی روی آن بیندازیم و روی آن نماز بخوانیم ؟
پاسخ – اشکالی ندارد . برای نماز خواندن فرش نباید پاک باشد مگر اینکه آنجایی که شما می ایستید خیس باشد و پای شما نجس بشود که این اشکال دارد . اگر فرش نجس باشد ولی خشک باشد و پای شما هم خشک باشد اشکالی ندارد . فقط محل گذاشتن پیشانی روی مهر باید پاک باشد و بقیه قسمت هایی که روی آن نماز می خوانیم لازم نیست که پاک باشد .
531 – اگر بعد از وضو بفهمیم که مانعی روی ناخن ما بوده است آیا نماز صحیح است ؟
پاسخ – اگر بعد از وضو بفهمیم که مانع قبل از وضو هم بوده است ، این وضو باطل است و باید مجددا وضو بگیریم و اگر با این وضو نمازی خوانده باشید آن نماز هم باطل است .
532 – اگر نماز صبح ما قضا بشود ، آیا نمازهای بعدی که می خوانیم باطل است ؟
پاسخ – اگر نماز شما قضا شد در اولین فرصت نماز قضا را بجا بیاورد ولی اگر آنرا بجا نیاورد و نماز ظهر را بخواند نماز صحیح است و باطل نیست . بعضی از فقها     می فرمایند که مستحب است که نماز صبح را بجا بیاورد و بعد نماز ظهر را بخواند . اگر فردی نماز قضای صبح را نخواند و نماز ظهر را بخواند ، نمازش صحیح است .
536 – آیا خانمی که عذر شرعی دارد و نمی داند که پاک شده است یا خیر ، باید نمازش را بخواند ؟
پاسخ – خیر .اگر نمی داند که پاک شده است یا خیر لازم نیست که نمازش را بخواند .
543 – مهرهایی که بصورت آئینه ای است ، اگر پیشانی ما روی آئینه و قسمتی از مهر باشد آیا نماز صحیح است ؟
پاسخ – برخورد قسمتی که آئینه دارد اشکالی ندارد . مقداری از مهر که بر پیشانی شما قرار می گیرد نباید از یک بند انگشت کمتر باشد . دیگر اینکه ما به مهرسازان گفته ایم که مهرهای سجده را با آئینه و نقش و نگار تزئین نکنید . گاهی اوقات ممکن است که اشکال داشته باشد . اگر شما مهر آئینه دار دارید سعی کنید در قسمت بدون آئینه سجده کنید ولی اگر قسمتی از پیشانی روی آئینه و مهر گذاشته بشود اشکالی ندارد .
547 – کسی که بین نماز شک می کند که تشهد خوانده است یا نه ، چکار باید بکند ؟
احتمالا ایشان باید در رکعت دوم باشند که شک بکنند تشهد خوانده اند یا نه . و باید قبل از سجده یا بعد از وارد شدن در رکعت سوم شک کنند . اگر شخص دارد سلام می دهد و شک می کند که  تشهد خوانده یا نه ، انشاء الله تشهد خوانده است . اگر برای رکعت سوم ایستاده ، انشاء الله تشهد خوانده است ولی اگر هنور نایستاده است و سلام نداده است ، باید تشهد را بخواند . پس اگر از محل تشهد گذشته باشد یعنی وارد جز بعدی شده است و دارد سلام می دهد یا برای رکعت بعدی ایستاده است ، اعتنا نکند و نماز را ادامه بدهد . ولی اگر از محل تشهد نگذشته است و وارد جز بعدی نشده است باید تشهد را بخواند .
550 – من همه ی نمازهایم را سر موقع می خوانم ولی در مورد نماز صبح بعضی مواقع خواب می مانم . چکار کنم که صبح ها خواب نمانم ؟
پاسخ – شما باید آسیب شناسی کند یعنی باید علت اینکه شما صبح ها خواب می مانید و نمازتان قضا می شود را پیدا کنید . آیا بخاطر دیر شام خوردن یا دیر خوابیدن است یا بخاطر زحمت های روز است یا بخاطر بیماری است . از طرفی شاید شما ساعت ندارید یا کسی نیست که شما را بیدار کند . شما شام را زودتر بخورید وشب زودتر بخوابید . اگر کار شما خیلی سخت است در روز نیم ساعت استراحت کنید که خستگی شبانه ی شما کم بشود. شما می توانید به کسی بسپارید که شما را از خواب بیدار کند و دیگر اینکه اراده کنید که صبح بلند بشوید . شما برای کارهای مهم سعی می کنید که زود بیدار بشوید و کاری مهمتر از نماز وجود ندارد .
553 – رفت و آمد با دوستی که نماز نمی خواند چه حکمی دارد؟
پاسخ – اگر ارتباط شما تاثیر گذار روی او باشد و برای شما مفسده ای نداشته باشد ، واجب است که با او رفت و آمد کنید . گاهی واجب است که ترک مراوده کنید یعنی اگر شما با او رفت و آمد نداشته باشید ، او اهل نماز می شود و در اینجا امر به معروف می شود . گاهی اوقات رفت و آمد شما ضرر دارد یعنی اینکه ممکن است روی شما اثر بگذارد یا دیگران شما را متهم کنند که با افراد بی نماز مراوده دارید ، در اینحا هم ترک مراوده لازم است .
568 – نماز نافله ی شب و نماز مغرب چند رکعت است ؟
پاسخ –  نماز نافله ی شب همان نماز شب است که مستحب است و ثواب زیادی دارد و وقت آن از نیمه شب تا اذان صبح است . و هر چه به نماز صبح نزدیکتر باشد ثواب بیشتری دارد . کسانی که می دانند خواب می مانند می توانند نماز شب را قبل از نیمه شب بخوانند. اگر کسی قبل از اذان شروع به نماز خواندن کرد و نماز تا بعد از اذان صبح ادامه داشت اشکالی ندارد . نماز شب یازده رکعت است که هشت رکعت آن به نیت نماز شب یا نافله ی شب خوانده می شود ، دو رکعت بعد به نیت نماز شفع و یک رکعت به نیت نماز وتر خوانده می شود . آداب مستحبی هم دارد . در قنوت آن برای چهل مومن دعا می شود و مستحب است که هفتاد مرتبه بگوید : استغفرالله ربی اتوب الیه و سی صد مرتبه بگوید : العفو . نافله ی نماز مغرب چهار رکعت است یعنی دو تا دو رکعت که بعد از نماز مغرب به نیت نافله ی مغرب خوانده می شود. نافله ی نمازعشاء هم دو رکعت است که بعد از نماز عشاء خوانده می شود.
569 – اگر نمازهای پنج گانه را در پنج وقت بخوانیم چه حکمی دارد ؟
پاسخ- شما نماز را در وقت بخوانید و اگر در پنج نوبت هم خواندید اشکالی ندارد. اگر نمازها را در سه نوبت هم بخوانید اشکالی ندارد .
570 – اگر کسی در هنگام خواندن نماز یادش بیاید که مسح سر و پا نکشیده است حکم آن چیست ؟
پاسخ – اگر انسان در هنگام نماز متوجه بشود که وضویش باطل است نمازش صحیح نیست و باید نمازش را دوباره بخواند .
571 – اگر در نماز ذکر رکوع  و سجده را جابجا بگوییم چه حکمی دارد ؟
پاسخ – اگر سهوا باشد اشکالی ندارد . بسیاری از فقها فرموده اند که اگر عمدا هم باشد اشکالی ندارد .
573 – اینکه می گویند اگر دو مسلمان با هم قهر کنند نمازشان باطل است ، صحیح است ؟
پاسخ – خیر . نمازشان باطل نیست بلکه نمازشان مورد قبول نیست یعنی پذیرفته نمی شود و نمره ی مثبت هم نمی گیرد .
576 – اگر در بین نماز ندانیم که چند رکعت خوانده ایم یا بفهمیم که نمازمان را اشتباه خوانده ایم آیا می توانیم نمازمان را قطع کنیم یا سلام بدهیم ؟
پاسخ – اگر شما در بین نماز کمی فکر کنید و ندانید که کدام رکعت هستید نماز شما باطل است . اگر در بین نماز بفهمید که نمازتان باطل است می توانید نماز را رها کنید و دوباره بخوانید . در شک بین چهار و شش فرموده اند که اگر در حالت نشسته کسی سر از سجده برداشته و یک تشهد و سلام باقی مانده  ، می تواند آنرا تمام کند. و بعد نماز را دوباره بخواند .
578 – مرتب در نماز اشتباه می کنم و بین رکعت ها شک می کنم . من باید چکار کنم ؟ 
پاسخ – اگر شما مرتب شک می کنید نباید به آن اعتنا کنید تا مشکل شما برطرف بشود . یک وقت شما نماز را یاد نگرفته اید و اشتباه می خوانید ، در این صورت باید نماز را یاد بگیرید ولی یک وقت می خوانید و آنرا تکرار می کنید که در این صورت نباید به آن اعتنا کنید.
576 – اگر در بین نماز ندانیم که چند رکعت خوانده ایم یا بفهمیم که نمازمان را اشتباه خوانده ایم آیا می توانیم نمازمان را قطع کنیم یا سلام بدهیم ؟
پاسخ – اگر شما در بین نماز کمی فکر کنید و ندانید که کدام رکعت هستید نماز شما باطل است . اگر در بین نماز بفهمید که نمازتان باطل است می توانید نماز را رها کنید و دوباره بخوانید . در شک بین چهار و شش فرموده اند که اگر در حالت نشسته کسی سر از سجده برداشته و یک تشهد و سلام باقی مانده  ، می تواند آنرا تمام کند. و بعد نماز را دوباره بخواند .
578 – مرتب در نماز اشتباه می کنم و بین رکعت ها شک می کنم . من باید چکار کنم ؟ 
پاسخ – اگر شما مرتب شک می کنید نباید به آن اعتنا کنید تا مشکل شما برطرف بشود . یک وقت شما نماز را یاد نگرفته اید و اشتباه می خوانید ، در این صورت باید نماز را یاد بگیرید ولی یک وقت می خوانید و آنرا تکرار می کنید که در این صورت نباید به آن اعتنا کنید.
585 – من بیمار هستم و پا درد دارم و نمی توانم ایستاده نماز بخوانم . آیا من می توانم نشسته نماز بخوانم ؟
پاسخ – اگر شما می توانید نماز را ایستاده شروع کنید ، این کار را بکنید و اگر بعد از سجده دیگر نمی توانید بایستید  بقیه را نشسته بخوانید ولی اگر از اول نمی توانید ایستاده نماز بخوانید می توانید نشسته نماز را بخوانید .
586 – من هر روز برای مادرم که فوت شده است دو رکعت نماز می خوانم . آیا ثواب این نمازها به مادرم می رسد ؟
پاسخ – بله . ثواب این نمازهای مستحبی به مادرتان می رسد. اگر شما می دانید که مادرتان نماز قضا دارد خوب است که نماز قضای مادرتان را بخوانید . شما بگویید : دو رکعت نماز قضای صبح به نیت مادرم بجا می آورم قربت الی الله ، این بهتر است .
593 – من از لثه ام خون می آید ،باید درهنگام نماز چکار کنم ؟
پاسخ – شخصی که از لثه هایش خون می آید باید برای خوردن و نماز مواظبت کند زیرا این خون نجس است . . اگر فرد مواظبت کرد و بی اختیار خون خورد ، این فرد کار حرامی انجام نداده است و نمازش هم باطل نیست ولی اگر بطور عمد خون را بخورد اشکال دارد .
605 – بخاطر پا دردی که دارم روی صندلی نماز می خوانم و هفت جای بدن من در روی زمین قرار نمی گیرد . آیا نماز من درست است ؟
پاسخ – اگر شما ناچار هستید که روی صندلی نماز بخوانید هر کدام از اعضای بدن شما که می شود بر روی زمین قرار بدهید . اگر دستها روی میز باشد اشکالی ندارد .  
606 – آیا ما می توانیم در نماز جماعت حمد و سوره را بخوانیم ؟
پاسخ – در نماز جماعت خواندن حمد و سوره از عهده ی شما ساقط است . اگر شما صدای امام جماعت را می شنوید نباید حمد و سوره را بخوانید ولی اگر شما صدای امام جماعت را نمی شنوید (در نماز صبح مغرب و عشا ) می توانید حمد و سوره را بخوانید ولی در نماز ظهر و عصر که نماز را آهسته می خوانند شما می توانید ذکر بگویید ولی نباید حمد و سوره را بخوانید و اگر چیزی هم نخواندید نمازتان صحیح است .
614 – اگر ما در هنگام نماز شک کردیم که نیت نماز ظهر کرده ایم تا نیت نماز عصر ، تکلیف چیست ؟
پاسخ – اگر نماز ظهر را قبلاً خوانده اید که این نماز، نماز عصر محسوب می شود . و درصورتی که نماز ظهر را نخوانده اید نماز ظهر محسوب می شود . نیت آن خیلی تأثیری ندارد . گاهی این شک ها از روی وسواس می باشد .
623 – اگر ما در نماز یک رکوع اضافی انجام بدهیم حکم آن چیست ؟
پاسخ – رکوع جزوارکان نماز است و اگر کسی سهوا و عمدا رکوع اضافی بجا بیاورد نمازش باطل است . در نماز جماعت از باب تبعیت اگر دو تا رکوع پشت سرهم پیش بیاید اشکالی ندارد ولی در نماز فرادا یا در نماز جماعت اگر از باب تبعیت نباشد ، رکوع اضافی نماز را باطل می کند .
629 – آیا می شود با یک اذان و اقامه چند نماز خواند ؟
پاسخ – بله . ولی مستحب است برای هر نماز واجب یومیه اذان و اقامه گفته شود که ثواب بسیار زیادی دارد .
630 – آیا این تفکر صحیح است که خانم ها نباید برای نماز جماعت به مسجد بروند و باید در خانه بمانند ؟
پاسخ – خانم با رعایت عفاف و حجاب می تواند برای نماز جماعت به مسجد برود اما اگر رفتن به مسجد برای خانم مشکل یا مفسده ای داشته باشد باید در خانه نماز بخواند . اگر در محل شما امنیت هست و خانمها در نگاه نامحرم قرار نمی گیرند و با رعایت حجاب و عفاف می توانند به مسجد بروند اینکار را بکنند ولی خانمی که شوهر دائم دارد بدون اجازه ی شوهرش نمی تواند به مسجد برود مگر اینکه با اوهماهنگ کند .
652 – آیا می شود به شخصی پول داد تا نمازهای ما را بخواند ؟
پاسخ – خیر . کسی که زنده است خودش باید نماز بخواند و حتی اگر کسی بخواهد بدون پول هم برای فرد زنده نماز واجب بخواند ، این کار امکان ندارد . اگر کسی از دنیا رفته باشد می توان به کسی سپارد که برایش نماز بخواند .
653 – اگر چند روز بعد از نماز متوجه بشویم که مکان نمازمان پاک نبوده است تکلیف چیست ؟
پاسخ – لازم نیست که مکان نمازگزار پاک باشد . فقط باید پیشانی و محل گذاشتن آن روی مهر پاک باشد . اگر محل نجس و خیس است و به لباس نمازگزار رطوبت می دهد ، این اشکال دارد . حالا اگر طرف متوجه نجس شدن نشد و حتی لباسش هم نجس شده است و باز متوجه نشد ، نمازی که خوانده شده صحیح است . 
658 – آیا در هنگام خواندن آیه ان الله و ملائکته یصلون علی النبی در هنگام نماز    می توان صلوات فرستاد ؟
پاسخ – بله . صلوات فرستادن هنگام نماز اشکالی ندارد بلکه مستحب هم هست .
 659 – اگر در هنگام سجده ی نماز سرمان به مهر برخورد بکند ، آیا این برخورد سجده حساب می شود و باید بعدا ذکر آنرا گفت ؟
پاسخ – در اینجا لازم نیست که ذکر سجده را بگوید . اگر انسان هنگام رفتن به سجده سرش به مهر خورد و بلند شد ، می فرمایند که اگر انسان بتواند باید خودش را نگه دارد و الا این یک سجده حساب می شود . ذکر جزو واجبات رکنی نیست و در اینجا چون ذکر عمدا ترک نشده است ، این خودش یک سجده است و نمی توان سجده را تکرار کرد . و بعد از نماز لزومی ندارد که ذکر را بجا آورد . حالا اگر سر به مهر خورد و       بی اختیار بلند شد و دوباره سجده رفت ،این دو سجده یک سجده حساب می شود .
671 – اگر کسی روزه بگیرد ولی نماز نخواند آیا روزه ی او باطل است و کفاره هم دارد ؟  
پاسخ- کفاره ندارد و روزه اش هم باطل نیست . روزه و نماز هر کدام یک واجب جداگانه است . ایشان باید نمازهایی را که نخوانده است قضا کند و استغفار کند .
676 – آیا هنگام نماز حتما باید مچ پای خانمها بهم چسبیده باشد ؟
پاسخ – خیر . فرموده اند که مستحب است که آقایان یک قدم بین دو تا پایشان که روی زمین است فاصله باشد . البته اگر پاهای آقایان بهم چسبیده باشد هم نمازشان صحیح است . در مورد خانمها گفته اند که فاصله دو تا پا ، باید کمتر از یک قدم باشد . حالا اگر پاها را جوری روی زمین بگذارند که پاهایشان بهم چسبد نمازشان باطل نیست . 
677 – اگر هنگام خواندن نماز چشمهای مان را ببندیم ، آیا نماز صحیح است ؟
پاسخ – بله . نماز صحیح است . البته بستن چشم در نماز کراهت دارد . بعضی از فقهاء فرموده اند که بستن چشم در رکوع استثنا شده است . 
681 – آیا نماز آیات قنوت دارد ؟
پاسخ – قنوت در نماز آیات مستحب است . در نماز آیات می توان پنج تا قنوت یا یک قنوت بجا آورد . می تواند قبل از رکوع دهم یک قنوت بجا بیاورد یا اینکه یک قنوت قبل از رکوع دوم ، یک قنوت قبل از رکوع چهارم ، یک قنوت قبل از رکوع ششم ، یک قنوت قبل از رکوع هشتم و یک قنوت قبل از رکوع دهم بجا بیاورد .
682– اگر فرزندی در خانواده فوت کرد آیا بر پدر و مادر او واجب است که نماز و روزه های او را بجا بیاورند ؟  
پاسخ – خیر واجب نیست . اما خوب است که پدر و مادر قضای نماز و روزه های فرزندشان را بجا بیاورند .
684 – بعضی از ایام نماز صبح من قضا می شود . آیا باید وقتی از خواب بیدار     می شوم نماز قضا را بخوانم ؟ نیت آن چگونه باید باشد ؟
پاسخ – اگر نماز شما قضا بشود بهتر است که وقتی از خواب بلند می شوید آنرا بخوانید ولی اگر بعد هم بخوانید مانعی ندارد . برای نیت لازم نیست که حتما بگویید نماز قضای صبح را می خوانم ، همین که توجه دارید و نماز قضا را می خوانید ، کفایت می کند .
685 – من در هفته یک روز به خاطر کارم مجبور هستم که به سفر بروم ، آیا من باید نماز را کامل بخوانم ؟
پاسخ- این به نظر مرجع تقلید شما برمی گردد . به فتوای بعضی از فقهاء و مراجع تقلید چون شما در خلال ده روز یک سفر کاری دارید ، نمازتان تمام و روزه تان هم صحیح است . بعضی از فقهاء می فرمایند که شما مسافر هستید و نمازتان شکسته است . شما باید جزئیات آنرا از دفتر مرجع تقلید خودتان بپرسید . 
687 – اگر کسی که زانویش درد می کند نشسته نماز بخواند ، آیا نمازش درست است ؟
پاسخ – اگر کسی زانویش درد می کند می تواند نشسته نماز بخواند . اگر فرد می تواند نماز را ایستاده شروع بکند تا وقتی که نشست ، بعد نماز را نشسته ادامه بدهد . اگر واقعا از اول نمی تواند بایستد یا ایستادن برایش ضرر دارد می تواند از اول نشسته نماز بخواند .
691 – آیا کسی که نماز و روزه ی قضا دارد می تواند برای میت نماز بخواند و روزه بگیرد ؟
پاسخ – بله ، می توان این کار را کرد . می فرمایند : اگر کسی روزه ی قضا از ماه رمضان سال قبل دارد و فرصت او هم کم است ، باید اول روزه ی قضای خودش را بجا بیاورد ولی اگر وقت دارد می تواند از طرف میت هم روزه ی قضا بجا بیاورد . انسان بهتر است اول نماز و روزه ی قضای خودش را بجا بیاورد . کسی که روزه ی قضا دارد نمی تواند روزه ی مستحب بجا بیاورد ولی کسی که نماز قضا دارد می تواند   روزه ی مستحب بگیرد .
692 – اگر ما قبل از تسبیحات اربعه نماز ، بسم الله الرحمن الرحیم بگوییم اشکال دارد ؟
پاسخ – قبل از تسبیحات اربعه بسم الله الرحمن الرحیم وارد نشده است . شما می توانید بعنوان ذکر مطلق نه ذکر وارده در نماز ، بسم الله الرحمن الرحیم را بگویید . اما بهتر است که تسبیحات اربعه را بدون بسم الله بگویید که اشکالی در نمازتان ایجاد نشود .
693 – آیا باید در دو رکعت اول نماز حتما سوره ی توحید خوانده بشود ؟
پاسخ – خواندن سوره ی توحید استحباب دارد . اگر شما در نمازهای واجب یومیه  سوره ی توحید را نخوانید ، نماز درست است ولی در اینجا دو تا مستحب داریم . فرموده اند : تمام نمازهای روزانه بدون سوره ی توحید نباشد ، دیگر اینکه در نمازهای یومیه در رکعت اول بعد از حمد سوره ی اناانزلنا و در رکعت دوم سوره ی توحید را بخوانید. 
698 – اگر کسی نمازش در حال قضا شدن باشد و آن نماز را تند بخواند آیا نمازش درست است ؟
پاسخ – اگر کسی نماز را صحیح بخواند اشکالی ندارد . فرموده اند که اگر نماز در حال قضا شدن است نماز را بدون مستحبات آن بخوانید ،این نماز تند می شود. اگر مقدار واجب را صحیح و درست بخوانند یعنی رکوع و سجده را ناقص نخوانند یا در حال حرکت نماز بخوانند که نمازشان باطل باشد ، نمازشان درست است .  پس در این موقع باید تمام نماز را بدون واجبات در وقت خواند .
700 – اگر برای فرد کوچکتر از خودمان نمازمان را بلند بخوانیم که او هم بشنود و بخواند ، آیا به نماز ما ایرادی وارد است ؟ 
پاسخ – خیر . به نماز شما ایرادی وارد نیست . شما نماز را قربت الی الله بخوانید و در ضمن بلند هم بخوانید که او بشنود . در نماز ظهر و عصر حتما باید حمد و سوره آهسته خوانده شود .
701 – وقتی که وقت تنگ است و ممکن است که نماز قضا بشود چه قسمتهایی از نماز را می توان حذف کرد ؟
پاسخ – ما می توانیم کل مستحبات نماز را حذف کنیم . اگر نماز دارد قضا می شود باید مستحبات نماز را حذف کنیم . مثلا ما می توانیم قنوت را بجا نیاوریم و تسبیحات اربعه را هم یک بار بخوانیم و تکبیر قبل از رکوع و بعد رکوع را هم نگوییم . در ضمن اگر وقت خیلی کوتاه است می توان سوره را هم نخواند.
703 – اگر ما در نماز جماعت متوجه شدیم که چند نفر در جلوی ما نمازشان را اشتباه می خوانند تکلیف ما چیست ؟
پاسخ – اگر اتصال شما قطع نشود یعنی به این معنا که آنها اشتباه نماز می خوانند ولی کنار دستی شما نماز را صحیح می خواند ،پس نماز شما صحیح است اما اگر اتصال شما با آنهایی است که نمازشان اشتباه است ، شما دیگر ارتباط با صفوف و امام جماعت ندارید . از آن موقع که شما متوجه این موضوع شدید ، باید نمازتان را فرادا بخوانید و خواندن  نماز جماعت صحیح نیست . 
706 – لباس هایی که اکلیل دارد بعضی مواقع به بدن و موهای ما می چسبد  . آیا ما باید نمازها و غسل هایی که با این اکلیل ها انجام داده ایم دوباره انجام بدهیم ؟
پاسخ – معمولا این اکلیل ها جابجا می شوند ولی اگر جابجا هم نشده باشد برای مسح سر  اشکالی ندارد . اگر این اکلیل بر صورت است و آب به آن نرسیده است وضو صحیح نیست و نمازهایی هم که با آن وضو خوانده اید صحیح نیست و باید آنرا دوباره بخوانید . چون در غسل موالات شرط نیست ،همان قسمتهایی که اکلیل بوده است را باید دوباره بشویید و غسل کاملا باطل نیست . پس تا آنجا که اکلیل نبوده است غسل درست است و از آنجا به بعد را باید به نیت غسل بشوید .
712 – من در نمازهای پنج گانه ام دائما شک می کنم . شک من به این صورت است که شک می کنم که خواندن نمازم را فراموش کرده ام یا خیر و گاهی شک می کنم که نمازم صحیح بوده است یا خیر . تکلیف چیست ؟
پاسخ – چون شما زیاد شک می کنید شک شما اعتبار ندارد. پس اگر شک کردید که نمازتان را خوانده اید یا خیر ، باید بنا بر آن بگذارید که نمازتان را خوانده اید . اگر شما شک کردید که نمازتان صحیح بوده است یا خیر ، باید بنا را بر این بگذارید که نمازتان صحیح است .
714 – اگر قبل از نماز در بطلان وضو شک کنیم ، تکلیف چیست ؟
پاسخ – شما نباید به شک اعتنایی بکنید و می توانید با آن وضو نمازتان را بخوانید . 
715 – اگر ما بعد از نماز متوجه بشویم که وضو نگرفته ایم یا وضوی ما باطل بوده است ،نماز ما چگونه است؟
پاسخ – آن نمازها صحیح نیست و باید دوباره آنها را بخوانید . 
716 – اگر در نماز جماعت یادمان رفت که اقتدا بکنیم تکلیف چیست ؟
پاسخ – اگر شما تکبیرة الاحرام را گفته اید و شروع به خواندن نماز کرده اید و می دانید که این جمعیت پیش نمازی دارد ، این برای اقتدا کافی است . ولی اگر شما در جماعت نماز را فردا شروع کرده اید ، نماز شما فرادا می شود . و باید نماز خودتان را ادامه بدهید . در این فرض شما می توانید که نیت خودتان را به نماز مستحب یا قضا برگردانید تا در دو رکعت سلام بدهید تا به نماز جماعت برسید .  این کار فقط برای درک نماز جماعت اشکالی ندارد .   
717 – آیا می توان با دمپایی روی فرشی نماز خواند ؟
پاسخ – اشکالی ندارد . ولی هنگام سجده باید شصت پای شما روی زمین قرار بگیرد .  
719 – آیا می توان بجای قضای نماز چهار رکعتی دو تا نماز دور کعتی خواند ؟  آیا می توان نماز ایستاده را بصورت نشسته خواند ؟
پاسخ – خیر . قضای نماز چهار رکعتی را نمی توان بصورت دو تا نماز دو رکعتی خواند . حالا فرد قبلا می توانسته نماز ایستاده بخواند ولی حالا توانایی ایستادن را ندارد و امیدی هم ندارد که در آینده بتواند نماز را ایستاده بخواند ، پس می تواند نماز قضا را نشسته بخواند . اگر کسی امید دارد که می تواند در آینده نماز ایستاده بخواند باید صبر کند تا نماز قضای ایستاده بخواند . 
721 – در رکعت اول نماز بعد از سجده ی دوم باید حتما بنشینیم و بعد بلند شویم یا مستقیم می توانیم بلند بشویم ؟
پاسخ – بعد از سجده ی دوم باید یک نشستن کوتاهی باشد که به آن جلسه ی استراحت می گویند . در این مورد بعضی از فقهاء احتیاط و بعضی فتوا دارند . 
721 – من نظامی هستم و گاهی به ماموریت می روم . حکم نماز و روزه ی من چگونه است ؟
پاسخ – اگر سفرهای شما زیاد است و هر ده روز یک سفر دارد به فتوای اکثر فقهاء نماز شما صحیح است . البته تفاوت در فتوا وجود دارد . بخاطر اهمیت کاری شما و بخاطر اهمیتی که نماز دارد شما حتما با دفتر مرجع تقلید خودتان تماس بگیرید. 
723 – شخصی که بیمار است و نمی تواند تا آخر عمر نماز بخواند و روزه بگیرد ، آیا می تواند در زمان حیات به شخصی پول بدهد که برایش نماز بخواند ؟
پاسخ – خیر . تا انسان زنده است حتی اگر فرد از خواندن نماز قضا هم ناامید باشد        نمی تواند این کار را بکند . حتی کسی نمی تواند بطور داوطلبانه برای این شخص نماز بخواند . اینها وظیفه ی شخص زنده است ولی فرد می تواند که وصیت کند که بعد از فوتش نماز و روزه را برایش بجا بیاورند . 
724 – آیا هر موقع که دوست داشته باشیم می توانیم نماز قضا را بخوانیم ؟
پاسخ – بله. شما صبح می توانید نمازمغرب و عشا قضا را بخوانید . خواندن نماز قضا وقت معینی ندارد . اگر نماز شما قضا شده است سعی کنید که زودتر نماز قضا را بجا بیاورید. 
725 – من راننده کامیون هستم . ممکن است که حتی ده روز بار به شهری نبرم. تکلیف نماز و روزه ی من چیست ؟
پاسخ – اگر شما بیشتر از ده روز به سفری نرفتید و همانجا ماندید ، اولین سفری که   می روید نمازتان شکسته است و شما مسافر هستید . بعد از این سفر باید نمازهایتان را کامل بخوانید . 
728 – من در شمال ، شیراز و تهران خانه دارم و در هر سه شهر زندگی می کنم . تکلیف نماز و روزه ی من چیست ؟
پاسخ – بعضی از فقهاء می فرمایند که داشتن سه تا وطن صحیح نیست ولی بعضی از فقهاء می فرمایند : داشتن سه تا وطن اشکال ندارد . اگر شما در سه تا وطن زندگی     می کنید با دفتر مرجع تقلیدتان تماس بگیرید تا بتوانید به وظیفه تان عمل کنید . 
732 – من می توانم همراه با درد و مشقت نمازم را ایستاده بخوانم . آیا من می توانم نشسته نماز بخوانم ؟
پاسخ – اگر واقعا ایستاده نماز خواندن شما باعث درد و مشقت است شما می توانید نشسته نماز بخوانید . 
736 – اگر پدری سی سال نماز قضا داشته باشد و پسر بزرگتر نتواند نمازهای قضای او را بجا بیاورد تکلیف چیست ؟
پاسخ – اگر پدر نمازها را عمدا و از روی عناد نخوانده باشد به عهده ی پسر بزرگتر نیست . پسر بزرگتر هم به اندازه ی که می تواند باید نمازهای را بجا بیاورد . اگر برای او امکان داشت میتواند پولی بپردازد تا فرد دیگری برای پدرش نماز بخواند . 
748 – آیا ما می توانیم نمازهای قضا را نشسته بخوانیم ؟
پاسخ – اگر شما می توانید ایستاده نماز بخوانید نباید نشسته بخوانید . اگر شما نماز واجب را هم نشسته می خوانید و امید دارید که در آینده بتوانید نماز را ایستاده بخوانید نباید نماز قضا را بخوانید و باید صبر کنید . اگر شما امیدی ندارید که در آینده نماز ایستاده بخوانید می توانید نماز قضا را نشسته بجا بیاورید . در ضمن شما نمی توانید نمازی را که برای میت می خوانید نشسته بجا بیاورید . 
755 – اگر ما قسمتی از نماز را اشتباهی بخوانیم و بعد سجده ی سهو بخوانیم و بعد متوجه بشویم که سجده ی سهو ما هم اشتباه بوده است ، حکم نماز ما چیست ؟
پاسخ – اگر سهوی بوده است و به ارکان نماز خللی وارد نشده است مثلا در نیت یا تکبیرة الاحرام یا رکوع یا سجده اشکالی نبوده است و مثلا کلمه ای را در تشهد اشتباه خوانده است یا در واجبات غیر رکنی اشتباه کرده است ، نماز صحیح است و باید   سجده ی سهو بجا آورده شود. حالا اگر فرد سجده ی سهو را فراموش کرده است یا آنرا اشتباه بجا آورد ، نمازش باطل نیست ولی فرد وظیفه دارد که سجده ی سهو را مجددا بجا بیاورد . 
757 – اگر هنگام نماز خواندن لنز یا موی مصنوعی داشته باشیم یا آرایش داشته باشیم آیا نماز ما صحیح است ؟
پاسخ – اگر لنز داخل چشم باشد مانعی ندارد ولی اگر روی پوست را گرفته باشد یا روی مژه ها را گرفته باشد اگر امکان برداشتن هست باید آنرا برداشت ولی اگر فرد چاره ای ندارد با همان وضو بگیرد و نماز بخواند . اگر آرایش غلیظ باشد و چیزی روی پوست را گرفته باشد باید آنرا پاک کرد ولی اگر در آن حد نیست و صرف رنگ است ، اشکالی ندارد . 
758 – چند وقتی هست که در نمازم حضور قلب ندارم . خیلی سعی می کنم که اذکار نماز را در قلب خودم مرور کنم ولی نمی توانم و شیطان بر من غلبه  می کند . ممکن است اینها به خاطر مشکلاتی است که دارم . راهنمایی بفرمایید .
پاسخ – مشغله ی فکری انسان را از فهم معانی ، توجه و حضور قلب در نماز باز    می دارد . سعی کنید که مشغله هایتان را کم کنید ، به معانی نماز توجه داشته باشید ، در جایی نماز بخوانید که سر و صدا و محل عبور افراد نباشد و تصویری در جلوی شما نباشد . ما باید در نماز توجه داشته باشیم که مخاطبی داریم و با او صحبت می کنیم . آن مخاطب خداست . شما وقتی در مقابل فرد بزرگی صحبت می کنید خیلی به حرفهایتان توجه دارید. پس سعی کنید در نماز هم توجه داشته باشید .

759– مدتی است که من بلافاصله بعد از نماز یادم می رود که  سلام را کامل گفته ام یا نه ، در بعضی موارد نماز شک می کنم یا مواردی را فراموش می کنم . حکم نماز من چیست ؟
پاسخ – شما کثیر الشک هستید و نباید به شک هایتان اعتنا کنید . بعد از مدتی این حالت برطرف می شود.
760 – اگر در نماز یادمان رفت که قنوت بخوانیم ، حکم این نماز چیست ؟
پاسخ – قنوت مستحب است . اگر شما عمدا هم قنوت را بجا نیاورید نمازتان درست است .
761 – اگر در سه سلام پایان نماز یکی از آنها را فراموش کردیم آیا نماز ما باطل است؟
پاسخ – خیر . اگر شما یکی از دو سلام آخر نماز ( السلام علینا و علی ... و السلام علیکم و رحمة االله و برکاته ) را بگویید کفایت می کند .
762 – اگر در هنگام نماز صدایی را بشنویم و احساس ترس کنیم و سرمان را برگردانیم یا بطور غیر ارادی چیزی بگوییم آیا نماز ما باطل است ؟
پاسخ – اگر سهوا باشد اشکالی ندارد . ولی نباید عمدا این کار را کرد .
764 – با شخصی که نماز را تند می خواند و به درست خواندن نماز اهمیت نمی دهد و سن بالا هم دارد چه کار باید کرد ؟
پاسخ – اگر ایشان حرف شما را گوش نمی دهد شما می توانید به روحانی محل بگویید که طرز خواندن نماز و احکام آنرا برای مردم بگوید .شاید برای ایشان هم اثر داشته باشد .

770 – من دانشجو هستم و دانشگاه من 60 کیلومتر با محل زندگی ام فاصله دارد . من سال گذشته نمازم را شکسته خوانده ام . مرجع تقلید من رهبر انقلاب است . تکلیف من چیست ؟
پاسخ – رهبر انقلاب تفاوتی بین مسافرت برای شغل و مسافرت برای تحصیل         می گذارند . ایشان می فرمایند که سفر تحصیلی حکم سفر شغلی را ندارد . اگر سفرهای شغلی زیاد باشد نماز کامل است ولی در سفر تحصیلی بنابر احتیاط این حکم را ندارد . یعنی شما باید هم نماز را شکسته بخوانید و هم کامل بخوانید . البته این کار کمی سخت است . چون در این حکم احتیاط است شما می توانید در این مورد به فتوای دیگران رجوع کنید که می گویند : نماز را کامل بخوانید و شما هم نمازتان را کامل بخوانید .
771 – مادر بزرگ من چند سال پیش فوت کرده است . پدر من پسر بزرگ اوست .عموی من بابت نماز قضا دویست هزارتومان به فردی داد که نماز قضت را بجا بیاورد . ایشان وصیت هم نداشته اند . آیا وظیفه ای بر عهده ی پدر من هست ؟
پاسخ – اگر مادر بزرگ شما دراین خصوص وصیتی نداشته است و پدر شما هم از نماز قضای ایشان اطلاعی ندارد ، پدر شما تکلیفی نسبت به نمازهای قضا مادرش ندارد . اگر پدر شما اطلاع دارد که مادرش نماز قضا دارد و عموی شما با دادن نمازهای قضا را بجا آورده است ،پس ایشان دیگر نماز قضائی ندارند که بجا آوردن آن بر پدر شما واجب باشد . اگر نماز قضای مادر بزرگ بیشتر است و مرجع تقلید پدر شما نظرش این است که نماز قضای مادر برعهده ی پسر بزرگتر است ، پدر شما باید اضافه ی آنرا بجا بیاورد.
774 – آیا می توان بجای نماز واجب والدین دو رکعت نماز والدین برای آنها خواند ؟
پاسخ – یک نماز مستحب والدین داریم ولی این جزو نماز قضا محسوب نمی شود. اگر والدین نماز قضا دارند باید برای آنها نماز قضا خواند .

778 – اگر انگشتر غصبی در دست ما باشد آیا نماز ما اشکال دارد ؟
پاسخ – اگر انگشتر غصبی در دست شما باشد نماز باطل است ولی اگر در جیب شما باشد نماز باطل نیست .
784 – کیفیت تکبیر گفتن اول نماز و بالا بردن دست ها به سمت گوش باید چگونه داشته باشد؟
پاسخ- ابتدا دستها را به سمت بالا برده و مقابل گوش ها نگه می دارید و الله اکبر      می گویید یا در حال اینکه دست ها را بالا می برید الله اکبر می گویید . بهتر آن است که دست ها را بالا برده و مقابل گوش ها قرار دهید. بهتر است وقتی که تکبیر را شروع   می کنید حرکت دستها آغاز بشود و وقتی دستها مقابل گوش ها رسید تکبیر تمام بشود.
785 – آیا خانم ها باید قضای نماز ایام عذر شرعی را  بجا بیاورند ؟
پاسخ – نمازهای ایام عذر شرعی قضا ندارد با اینکه اهمیت نماز بیشتر است ولی روزهای آن قضا دارد . این احکام تابع دلیل است .  
789 – آیا با کفش می توان نماز خواند ؟
پاسخ – با کفش می شود نماز خواند بشرط اینکه هنگام سجده شصت پای روی زمین قرار بگیرد یا اینکه کفش خیلی نازک باشد که عرفا شصت پا روی زمین قرار بگیرد یا اینکه جلوی کفش باز است و انگشت شصت روی زمین قرار بگیرد . با کفشی که باعث می شود شصت پا روی زمین قرار نگیرد نمی توان نماز خواند مگر در نماز میت که در آوردن کفش لازم نیست .
790– من از نه سالگی روزه هایم را مرتب نگرفته ام و نمی دانم نمازهایم را درست خوانده ام یا خیر ، الان من پنجاه سال دارم و نمی توانم قضای روزه هایم را بگیرم .تکلیف من چیست ؟
پاسخ – اگر شما نمازها را نخوانده اید یا مطمئن هستید که باطل بوده است باید آنها را بخوانید . شما باید قضای روزه هایی که نگرفته اید را بجا بیاورید . نمازهایی که  نخوانده اید کفاره ندارد ولی استغفار دارد . در مورد روزه ها علاوه بر استغفار، باید قضای آنرا هم بجا بیاورید. کفاره هر روزه یک مد طعام یعنی 750 گرم طعام مثل نان ، برنج و خرما است که باید آنرا به فقیر بدهید . در مورد کفاره ی شصت تایی اگر عمدی بوده است بعهده ی شما می باشد .
791 – اگر ما نماز را شروع کردیم و بعد از چند لحظه تازه اذان شروع شد ، آیا ما باید نماز را ادامه بدهیم ؟
پاسخ – اگر انسان بین نماز متوجه بشود که اذان می گویند ، می فرمایند که این نماز صحیح است . و باید آنرا ادامه بدهید. اما اگر انسان در وسط نماز متوجه شد که هنوز وقت نماز نشده است باید نمازش را رها کند .
794 – آیا ما می توانیم هنگام خواندن نماز ، جواب سلام دیگری را بدهیم ؟
پاسخ – بله . انسان نمی تواند به نمازگزار سلام کند مگر اینکه حواس مان نباشد . اگر کسی در حال نماز است و فردی به او سلام می کند چون جواب سلام واجب است باید جواب سلام را در هنگام نماز داد . در هنگام نماز جواب سلام را طولانی نکنید . سلام مقدم است و شما باید با همان عبارت جواب سلام طرف را بدهید .
798 – از شهرستان شیروان به تهران آمده ام و خادم یک مسجد شده ام  . آیا من باید نمازم را شکسته بخوانم ؟
پاسخ – اگر شما تهران را وطن قرار داده اید و می خواهید در آنجا زندگی کنید باید نمازهایتان را کامل بخوانید . اگر شما در رفت و آمد هستید باید این سوال را از دفتر مرجع تقلید خودتان بپرسید . این سوال کلی است و نمی توان جزئیات آنرا گفت .
801 – اگر ما مسافر باشیم و بخواهیم در مسجد نماز بخوانیم ، کیفیت خواندن نماز چگونه است ؟
پاسخ – شما که مسافر هستید می توانید به مسجد بروید و نماز بخوانید . خوب است که مسافر از ثواب نماز جماعت محروم نشود. در رساله داریم که اگر مسافر به امام جماعت اقتدا کند کراهت دارد . این کراهت یعنی اینکه ثوابش کمتر است . ولی ثواب این نماز از نماز فرادا بیشتر است . شما می توانید نماز دو رکعتی را به امام اقتدا کنید و بعد از دو رکعت سلام بدهید . بعد بایستید و دو رکعت نماز قضا یا ظهر یا... را اقتدا کنید و اگر نماز چهار رکعتی قضا می خوانید دو رکعت بعدی را خودتان بصورت فرادا بخوانید .
825 – کسی که حج مقبول دارد گناهانش بخشیده می شود ، آیا قضای نماز هم بخشیده می شود؟
پاسخ – خیر . اگر کسی نماز و روزه ی قضا دارد باید آنرا بجا بیاورد. اینها تکلیف است و باید بجا آورده شود. در ایام حج فرصت خوبی است که در مسجدالنبی یا مسجدالحرام نمازهای ده هزار ثوابی بخوانید و نمازهای قضای خودتان را بجا بیاورید .
831 – آیا می توان نمازهای مستحب را به ائمه اطهار هدیه کرد ؟
پاسخ – ما برای ائمه نمازهای خاص داریم که درکتاب های دعا هم وارد شده است . اما می توان نمازهای مستحبی خواند و ثواب آنرا به ائمه هدیه کرد.
834 – من نمازهای قضای خودم را در هر روز بعد از نماز واجب بجا می آورم. آیا این کار درست است ؟
پاسخ – این کار اشکالی ندارد .نماز قضا زمان ندارد و هر چه زودتر بخوانید بهتر است . شما می توانید نماز مغرب را در روز هم بخوانید .
835 – من درهنگام خواندن نماز درمورد سجده هایم شک می کنم . و سجده ی سهو بجا می آورم. آیا این کار اشکال دارد ؟
پاسخ – اگر شما خیلی شک می کنید ، نباید به شک هایتان اعتنا کنید و سجده ی سهو را هم بجا نیاورید . ولی اگر شما زیاد شک نمی کنید و هنوز وارد جز بدی نشده اید مثلا سر از سجده برداشتید و شک کردید که  یک سجده بجا آورده اید یا دو تا ، همانجا یک سجده ی دیگر بجا بیاورید ولی اگر شما از محل سجده گذشته اید باید بنا را بر این بگذارید که دوتا سجده بجا آورده اید و این  شک اعتبار ندارد .
836 – اگر ما در بین نماز شک کنیم که وضوی داریم یا خیر ،وظیفه ی ما چیست؟
پاسخ – اگر شما در بین نماز شک کنید که وضوی شما باطل بوده است یا وضو گرفته اید یا خیر یعنی شما با طهارت نیستید و نماز شما باطل است و نمی توانید نماز را ادامه بدهید و باید نماز را رها کنید .
840 – اگر گفتن تعداد ذکر و تسبیعات اربعه در نماز زوج باشد اشکال دارد ؟
پاسخ – ذکر رکوع و تسبیحات اربعه با هم فرق دارد . ذکر رکوع می تواند زوج باشد دو ،چهار ،شش ، هشت ولی بهتر است فرد باشد و از سه تا سبحان الله هم کمتر نباشد ولی اگر زوج هم باشد اشکالی ندارد .تسبیحات اربعه ( سبحان الله والحمدلله ولااله الاالله والله اکبر) را باید سه بار گفت ولی بعضی فرموده اند که یک بارهم کفایت می کند. بیشتر از سه بار گفتن تسبیحات اربعه درست نیست ولی اگر بعنوان ذکر باشد اشکالی ندارد . 
857 – در طول عمرم هر چند سال یک باردر شهری به مدت چهار سال سکونت داریم . نماز و روزه ی ما در این سفرها چگونه است ؟
پاسخ – در این مسئله تفاوت فتوایی وجود دارد . اگر شما وطن مشخصی دارید و از آن هم اعراض نکرده اید ،در آنجا نماز شما تمام است . اما شهرهای دیگر وطن شما محسوب نمی شود و نماز شما در آنجا شکسته است مگر اینکه شما قصد ماندن ده روز را داشته باشید . بعضی از مراجع این مدت را برای وطن کافی می دانند . شما این مسئله را از دفتر مرجع تقلید خودتان بپرسید .
858 – اگر نمی دانیم چقدر نماز قضا داریم چکار باید بکنیم ؟
پاسخ – اگر شما می دانید که نماز قضا دارید باید حداقل را بجا بیاورید. و احتیاط این است که بیشتر از آن بجا بیاورید. ولی اگر نمی دانید که نماز قضا دارید یا خیر ، شما تکلیفی ندارید .
862 – نماز آیات را چطور باید خواند ؟
پاسخ – خواندن نماز آیات شیوه های مختلفی دارد . الان دو شیوه ی مختصر و مفصل است . در روش مفصل ده حمد و ده سوره خوانده می شود و در روش مختصر تنها یک حمد و یک سوره که تقسیم می شود خوانده می شود. نمی توان سوره را به تنهایی خواند .
863 – آیا می توان در نماز غفیله قل هوالله خواند ؟
پاسخ – اگر بجای ذکرهای نماز غفلیه سوره ی دیگری بخوانید این نماز دیگر نماز غفیله محسوب نمی شود. این نماز بین نماز مغرب و عشا خوانده می شود . شما   می توانید دو تا دو رکعت نماز نافله ی مغرب را بخوانید که ثوابش بیشتر است .

806 – من هنگام نماز خواندن و مراحل آن مشکل دارم و فکر می کنم که وضوی من باطل شده است . تکلیف چیست ؟ 
پاسخ – این احساس ها تاثیری در نماز خواندن ندارد . اگر شما وسواسی شده اید اعتنایی نکنید و نمازتان صحیح است .
810 – آیا ما می توانیم برای نمازهای قضا اذان و اقامه نگوییم ؟
پاسخ – گفتن اذان و اقامه برای نمازهای واجب یومیه و نمازهای قضا مستحب است . شما می توانید برای نماز قضای خودتان یا اگر نماز قضا بصورت تبرعی ( یعنی خودتان می خواهید برای فرد دیگری نماز قضا بخوانید)  می خوانید اذان و اقامه نگویید اما اگر نماز استیجاری باشد( یعنی مزدی به شما می دهند که نماز قضا بخوانید ) شما باید مستحبات متعارف را انجام بدهید که یکی از آنها اذان واقامه است .حالا اگر برای هر نماز یک اذان و اقامه نگفتید ، برای نمازهای یک شبانه روز یک اذان و اقامه بگویید .

812 – آیا می توان درنماز ذکر قنوت را به زبان فارسی یا زبان های دیگر خواند ؟
پاسخ- بله . خواندن دعای غیر عربی در قنوت اشکالی ندارد .
815 – آیا می توان در سجده ی سهو ذکر صلوات را خواند ؟( نماز )
پاسخ – اگر ذکر واجب سجده ی سهو گفته بشود و صلوات هم ذکر بشود اشکالی ندارد . یک صورت ذکر سجده ی سهو همراه با صلوات است . در ذکر سجده ی سهو می گوییم : بسم الله و بالله السلام علیک ایهاالنبی والرحمة الله و برکاته یا بسم الله و بالله اللهم صل علی محمد و آل محمد .
816 – آیا درنماز می توان بجای تسبیحات اربعه سوره ی حمد را خواند ؟
پاسخ – در رکعت سوم نماز بجای تسبیحات اربعه می توان سوره ی حمد را به تنهایی خواند و باید آهسته خوانده بشود.  
819 – آیا با خونی که روی پیراهن خشک شده است می توان  نماز خواند ؟
پاسخ – بله . اگر فرد بداند که لباسش خون آلود است نمازش باطل است . اگر مقدار خون از بند انگشت کمتر باشد و رطوبتی به آن نرسد نماز باطل نیست .
844 – نماز نافله را چه موقع باید خواند ؟
پاسخ – نمازنافله یعنی نماز مستحب . بعضی از نمازهای مستحب وقت معینی دارد و بعضی وقت معینی ندارد . مثلا نماز زیارت را بعد از زیارت کردن می خوانند . نمازهای نافله ی یومیه هم داریم. نافله ی نماز صبح قبل از نماز صبح خوانده می شود ، نوافل نماز ظهر که هشت رکعت است قبل از نماز ظهر خوانده می شود و نافله ی نماز عصر هم قبل از نماز عصر خوانده می شود ، نافله ی نماز مغرب سه نماز دو رکعتی است که بعد از نماز مغرب خوانده می شود و نافله نماز عشا یک نماز دو رکعتی نشسته است که بعد از نمازمغرب خوانده می شود. نماز مستحبی دیگر نماز حاجت را می توان هر موقع که بخواهیم بخوانیم یعنی وقت معینی ندارد . یازده رکعت نماز شب هم داریم که وقت آن از نیمه شب تا اذان صبح است . 
847 – در مورد نماز شب توضیحاتی بفرمایید .
پاسخ – نماز شب از نمازهای مستحب موکد است. ثواب بسیار زیادی دارد . این نماز یازده رکعت است و وقت آن از نیمه شب شرعی تا هنگام اذان صبح است . از این یازده رکعت ، هشت رکعت به نیت نماز نافله ی شب است که چهارتا نماز دو رکعتی است و بعد دو رکعت نماز شفع و یک رکعت نماز وتر است . یکسری آداب هم دارد که در توضیح المسائل آمده است . 
851 – من متولد تهران هستم و سالهاست که در کرج زندگی می کنم و خانه ی پدری در لاهیجان دارم . آیا وقتی من به لاهیجان می روم نماز من شکسته است ؟
پاسخ – شما که متولد تهران هستید و در آنجا زندگی نکرده اید و بعضی مواقع به آنجا می روید نمازتان شکسته است . لاهیجان وطن پدر و مادر شما هست ولی وطن شما نیست .
852 – حدترخص به زبان امروزی چند کیلومتر است ؟( نماز )
پاسخ – وقتی انسان به مسافرت می رود ،اگر از عقب به خیابان و شهر نگاه کند آنجا به خوبی مشخص نیست ، به این حد ترخص می گویند یا اگر در آخر شهر اذان بگویند صدای اذان را نمی شوند یا بقدر دور بشود که دیگر خودش پیدا نباشد. حدترخص حدودا سه تا چهار کیلومتر است .
867 – انسان های لال چگونه باید نماز بخوانند ؟
پاسخ – انسان های لال همان طور که با انسانهای دیگر صحبت می کنند یعنی زبان اشاره ،همان طور هم باید خدا صحبت می کنند. پس تکلم آنها با همان اشارات است . در بحث نماز و لبیک حج هم آنها باید با اشاره انجام بدهد و افعال نماز را هم باید انجام بدهند مثل قیام و رکوع و ...
871 – آیا هزینه کردن برای گنبد ،ماذنه و مناره های مسجد اشکالی دارد ؟
پاسخ – ماذنه محل اذان گفتن است و مناره محل آتش است که در قدیم در آن آتش روشن  می کردند که کاروان ها راه شان را گم نکنند . دراثر مرور زمان به ماذنه هم مناره گفته  شد. گنبد همان سقف بزرگ است . امروزه این امکان هست که مساجد بدون گنبد هم ساخته بشوند . استحبابی وارد نشده است که گنبدی بسازند . در احکام اسلامی ماذنه ارتفاع و بلند نداریم  حتی محل اذان گفتن نباید از بالای پشت بام بلندتر باشد تا اشرافی روی منازل مردم نداشته باشد . امروزه ماذنه ها نمادی برای مسجد شده است . این کار نشانه ای برای مردم است و اسراف هم نیست . ولی باید از تشریقات زیاد پرهیز کرد . ما نمی توانیم بگوییم که گنبد و گلدسته خلاف شرع است . پیام امام خمینی بعد از کشتار حج چنین است : پیامبر نیازی به مساجد تشریفاتی و گلدسته های تزئیناتی ندارد . پیامبر در پی مجد وعظمت پیروان خود بوده است . پس آبادانی مسجد هم به ساختمان آن نیست بلکه به نمازگزاران آن است .
873 – من شخص معتادی هستم ولی به تمام اعتقادات پایبند هستم و همه ی اعمال خودم را انجام می دهم . آیا این اعتیاد مانع قبولی نماز و عبادات من می شود.؟
پاسخ – استفاده از موادمخدر گناه و حرام است . این اعتیاد ممکن است که در قبولی اعمال شما اثر داشته باشد . ممکن است که شما نماز قضا نداشته باشید ولی آیا نمازی      که شما می خوانید قبول است؟ معلوم نیست . این اعتیاد گاهی مانع استجابت دعا و کمال انسان می شود . تصمیم بگیرید که اعتیاد را کنار بگذارید .
874 – مادر من فوت کرده است . من پسر دوم خانواده هستم . آیا یکسال نماز برای مادر من کافی است ؟ مبلغ آن چقدر است ؟
پاسخ – این وظیفه ی شما نیست بلکه وظیفه ی پسر بزرگ است . اگر شما می خواهید اجر و ثواب ببرید نمازهای مادرتان را بجا بیاورید . یک سال نماز خوب است و در مورد مبلغ می توانید از دفتر علما سوال کنید . می توانید مبلغ را به آنها بدهید و آنها آنرا به افراد مورد اطمینان می دهند تا نماز ها را بجا بیاورند .
875 – اگر ما تسبیحات اربعه را یک بار بگوییم حکم نماز چیست ؟
پاسخ – بیشتر فقهاء می فرمایند : یک بار گفتن تسبیحات اربعه کافی است ولی احتیاط مستحب است که سه بار گفته بشود .
881 – حد ترخص شهر تهران چگونه است ؟
پاسخ – شما ازهر سمتی که از تهران بیرون می روید باید از آخر شهر تهران را حساب کنید و به مقداری بروید که اگر برگردید و نگاه بکنید دیوارهای شهر را نمی بینید و اذان را هم نمی شنوید . حد ترخص در حدود سه الی چهار کیلومتر است . مسافت شرعی چهار کیلومتر شرعی است . پس حد ترخص از هر سمتی که بروید از همان سمت حساب می شود . وقتی شما بیش از حد ترخص از شهر بیرونبروید نمازتان شکسته است .
آیا گفتن سه تکبیر آخر نماز جزو نماز است و باید حتما گفته بشود ؟
پاسخ – خیر . سه تکبیر آخر نماز جزو مستحبات نماز است . فرموده اند : مستحب است که انسان پس از تمام کردن نماز قدری در محل نماز بنشیند و به ذکر یا دعا یا تلاوت قرآن مشغول باشد و سه بار گفتن الله اکبر بهترین ذکر است .
 امام جماعت ما بعد از گفتن ذکر رکوع صلوات می فرستد و هنوز صلوات تمام نشده است یعنی مد محمد را در حال حرکت می گوید . آیا ما می توانیم در نماز به ایشان اقتدا کنیم ؟
پاسخ – آنچه که در حال آرامش بدن باید گفت بشود اذکار واجب نماز واذکار مستحبی است که در نماز وارد شده است . امام جماعت این حکم را می دانند . شاید ایشان صلوات را بعنوان ذکر وارد در نماز نمی گویند و این اشکالی ندارد . در این گونه موارد حمل بر صحت می شود یعنی نماز ایشان صحیح است و شما می توانید به ایشان اقتدا کنید زیرا یقین به بطلان دارید . 


 اگر در نماز نافله ی مغرب سوره ی حدید را نخوانیم و بجای آن سوره ی دیگری را بخوانیم درست است ؟
پاسخ – بله . اینها مستحباتی است که مکمل نماز است و اگر آن را بجا نیاورید نوافل شما درست است و شما ثواب نوافل را برده اید . حتی در نماز های واجب هم یکسری چیزها مستحب است . اگر شما مستحبات را عمل کنید ثواب بیشتری می برید .
 اگر ما در نماز زیاد شک کنیم تکلیف چیست ؟
پاسخ – شما باید به شک هایتان اعتنا نکنید . مثلا اگر شما شک دارید که سجده ی دوم را بجا آورده اید یا نه ، بنا را بر این بگذارید که بجا آورده اید و نمازتان را ادامه بدهید. یا اگر شما در نماز شک کردید که رکعت سوم هستید یا چهارم ، پیش خودتان بگویید که رکعت چهارم هستم و نماز را ادامه بدهید ولی اگر شک کردید که رکعت چهارم هستید یا پنجم ، با خودتان بگویید که انشاءالله رکعت پنجم را بجا نیاورده ام و نماز را ادامه بدهید.
 اگر شخص سالمی خسته باشد می تواند نماز را نشسته بخواند ؟
پاسخ – خستگی مجوزی برای این نیست که فرد نمارش را نشسته بخواند . اگر نماز ایستاده خواندن برای فرد مشقت دارد می تواند نمارش را نشسته بخواند . ولی اگر     می تواند استراحت کند و بعد نمازش را ایستاده بخواند باید این کار را بکند . اگر فرد واقعا نمی تواند نماز را ایستاده بخواند می تواند نماز را نشسته بخواند ولی به صرف خستگی نمی تواند این کار را بکند .
وقتی که عرق می کنیم مهر به پیشانی ما می چسبد وهنگامی که سر از سجده بر می داریم مهر هم بلند می شود آیا این برای نماز ما اشکالی پیش می آورد ؟
پاسخ – شما باید مهر چسبیده را بردارید و به زمین بگذارید و روی آن سجده کنید. اگر مهر به پیشانی شما چسبیده بود و شما مهر را برنداشتید و با همان مهر چسبیده سجده را انجام دادید ، نماز شما باطل است .
 اگر هنگام نماز چند قطره خون از بینی بیرون بیاید چه حکمی دارد ؟
پاسخ – اگر خون کم باشد و آلودگی کمتر از یک بند انگشت باشد نماز باطل نمی شود ولی اگراز این مقدار بیشتر باشد نماز باطل می شود . اگر وقت نماز تنگ است و اگر نماز را رها کند و بینی را بشوید و دوباره نماز بخواند نماز قضا می شود ،می تواند در همان حالت نمازش را ادامه بدهد .
من هنگام نماز خواندن فکرم به جای دیگری می رود و من نمازم را قطع    می کنم. تکلیف چیست ؟
پاسخ – اگر ما توقع داشته باشیم که فکر ما تمام مدت در نماز باشد و هیچ جای دیگر نرود ، این خیلی مشکل است . اگر هنگام نماز فکر ما جای دیگری رفت تا ما متوجه شدیم باید دوباره به نماز برگردیم و بهترین شیوه این است که انسان بداند که دارد با خدا حرف می زند . شما نباید نماز را رها کنید. اگر شما فکرتان را به نماز برگردانید و نماز را ادامه بدهید نمازتان صحیح است . شما نباید نماز را بشکنید ولی می توانید نمازتان را دو بار بخوانید و مواظب باشید که این کار منجر به وسواس نشود.
 اگر کسی در محلی نماز بخواند و نداند که محل آن غصبی است یا خیر ، نماز او چه حکمی دارد ؟
پاسخ – نماز این فرد درست است .
 اگر انسان در جایی نماز بخواند و بعدا بفهمد که آنجا نجس بوده است نماز چه حکمی دارد ؟
پاسخ – اگر انسان بعد از نماز متوجه بشود ، نمازش صحیح است . در ضمن لزومی ندارد جایی که انسان نماز می خواند پاک باشد. صرفا باید محل پیشانی که روی مهر قرار      می گیرد باید پاک باشد.
 من امام جماعت یکی از مساجد هستم . آیا فردی که روحانی نیست می تواند بجای من نماز بخواند ؟
پاسخ – اگر به جز شما دسترسی به روحانی دیگری برای نماز جماعت نیست ، اشکالی ندارد شحصی که شرایط امامت را دارد نماز جماعت بخواند . از جمله اینکه این فرد باید عادل باشد و نمازش هم صحیح باشد.
 من بچه ی شهرستان هستم و همسرم اهل تهران است . محل کار من تهران است ولی محل زندگی مان در کرج است . نمازهای من و همسرم در تهران و شهرستان چگونه است؟
پاسخ – اگر همسر شما از تهران که وطن او بوده است اعراض نکرده باشد ، الان که برای کار به تهران می رود ، در تهران نمازش کامل است . چون تهران وطن شما نبوده است و الان شما ساکن کرج هستید ، اگر به شهرهای دیگر می روید نمازتان شکسته است مگر اینکه قصد ده روزه بکنید . شهرستان شما که وطن شوهرتان نیست ، برای شوهر شما مثل سایر شهرها است یعنی اگر شوهر شما قصد ده روز ماندن در آنجا را داشته باشد نمازش صحیح است .
آیا ما باید نمازهایی را که در بیمارستان در حال بیهوشی و کما هستیم را قضا کنیم ؟
پاسخ – شما نسبت به نمازهایی که در حال بیهوشی بوده اید وظیفه ای ندارید . اما شما باید قضای نمازهایی که روی تخت بیمارستان بوده اید را بخوانید .
 من گاهی هنگام وضو گرفتن بعد از اینکه دست چپ خودم را می شویم ، دستم را زیر شیر آب می برم و بعد مسح می کشم ، آیا این کار اشکال دارد ؟
پاسخ – اگر شما از آب غیر اضافه ی وضو استفاده می کنید ، این کار اشکال دارد ولی اگر  این کار را به نیت وضو انجام می دهید اشکالی ندارد . شما سعی کنید این کار را ترک کنید .
 بین دو تا سجده ی نماز چه ذکری باید گفته بشود  ؟
پاسخ – ما برای بین دو سجده ، ذکر واجب نداریم ولی ذکر مستحب داریم : استغفر الله ربی و اتوب الیه و وقتی سر از سجده بر می داریم می گوییم : الله اکبر و بعد می گوییم : استغفرالله ربی و اتوب الیه ، بعد الله اکبر می گوییم و به سجده بعدی می روییم.
 اگر هنگام سجده نماز ، بینی روی زمین باشد اشکال دارد ؟
پاسخ – خیر . این کار مستحب است . در هنگام نماز پیشانی باید به زمین گذاشته بشود ولی اینکار در مورد بینی مستحب است .
 اگر ما شک کنیم که تسبیحات اربعه را چند بار گفته ایم ، تکلیف نماز چیست ؟
پاسخ – اگر شما می دانید که یک بار گفته اید ، دو بار دیگر بگویید ولی اگر بین سه بار یا بیشتر شک دارید ، باید بنا را بر سه بار بگذارید و نمازتان را ادامه بدهید و نمازتان صحیح است .
 من بخاطر پا دردم روی صندلی نماز می خوانم . در هنگام سجده ،هفت قسمت بدن من روی زمین قرار نمی گیرد .آیا نماز من درست است ؟
پاسخ- اگر شما ناچار هستید که روی صندلی نماز بخوانید هر کدام از اعضای هفتگانه را که می توانید روی زمین قرار بدهید . پیشانی و دستها که روی صندلی است و زانو هم به زمین نمی خورد . اگر شما می توانید انگشتان پا را روی زمین قرار بدهید .

 من پسر دوم مادرم هستم . من هر روز دو رکعت نماز برای مادرم می خوانم . آیا این کار ثواب دارد ؟
پاسخ – قطعا ثواب دارد . این نماز مستحبی است ولی اگر شما می دانید که مادرتان نماز قضا دارد ، سعی کنید نماز قضای مادر را بخوانید : دو رکعت نماز صبح به نیت مادرم بجا می آورم قربة الی الله .

 آیا واجب است که ما نماز و روزه های کسی را که مرده است  بخریم ؟
پاسخ – خیر . اگر فرد نماز و روزه ی قضا نداشته باشد تکلیفی ندارد . اگر میت نماز قضا داشته باشد ، برعهده ی پسر بزرگ است . اگر میت وصیت کرده است باید طبق وصیت عمل بشود. حالا اگر میت وصیتی ندارد و شما نمی دانیدُ که نماز و روزه ی قضا دارد بر شما چیزی واجب نیست . 
 کسی که نماز قضا دارد آیا باید در اولین فرصت نماز قضا را بخواند ؟
پاسخ – انسان باید مواظبت کند که نمازش قضا نشود ولی اگر نماز قضا شد وقت معین ندارد . یعنی انسان می تواند هر موقع نماز قضا را بخواند ولی فرموده اند که کوتاهی نشود. انسان باید زودتر نماز قضایش را بخواند . بعضی از فقهاء می فرمایند که اگر کسی نمازش قضا شد احتیاط این است که فرد پیش از آنکه نماز بعدی را بخواند ،نماز قضایش  را بجا بیاورد.
اگر در نماز ،چادر یا دستمال کاغذی بین مهر و پیشانی قرار بگیرد ، آیا سجده باطل می شود ؟
پاسخ – انسان در نماز باید پیشانی اش را بر چیزی که سجده بر آن درست است بگذارد . اگر چادر یا دستما ل کاغذی بین مهر و پیشانی قرار بگیرد سجده صحیح نیست . در این حالت باید پارچه را از پیشانی کنار بزنید تا پیشانی روی مهر قرار بگیرد .
 آیا کسی که نماز واجب قضا دارد می تواند نماز مستحبی بخواند ؟
پاسخ – کسی که نماز واجب قضا دارد می تواند نماز مستحبی بخواند . حالا اگر نماز واجبی است که وقت آن می گذرد ، فرد نباید مشغول نماز مستحب بشود . کسی که روزه ی قضای ماه رمضان برعهده اش است نمی تواند روزه ی مستحبی بجا بیاورد .
اگر زمان نماز شده است ولی من نمازم را نخوانم و به مسافرت بروم ، آیا من باید نمازم را شکسته بخوانم ؟ 
پاسخ – فعلا که شما در مسافرت هستید ، نماز را شکسته بخوانید . حالا اگر شما در مسافرت بودید و نماز را نخواندید ،وقتی به وطن خودتان رسیدید باید نماز را کامل بخوانید.
نماز و روزه ی فرزند من در وطن اول من و همسرم چگونه است ؟
پاسخ – اگر فرزندان در آن محل بدنیا نیامده اند و بزرگ نشده اند و در آنجا زندگی    نکرده اند ، آن محل برای فرزندان شما وطن محسوب نمی شود. اگر شما و فرزندانتان به وطن شوهرتان بروید باید نماز شکسته بخوانید ولی شوهرتان باید نماز را کامل بخواند .
اگر ما به شهرستانی برویم و فرزندمان در آن شهر بدنیا بیاید و درشناسنامه اش هم ثبت بشود ، آیا آن شهر وطن فرزندمان محسوب می شود و باید نماز را کامل بخواند؟
پاسخ – خیر . مقصود از محل تولد زمان بدنیا آمدن نیست . مقصود از وطن یعنی آغاز زندگی در آن محل بوده است و در آنجا بزرگ شده باشد .
 من سفر کاری زیادی می روم . آیا نماز من در سفر شکسته است؟
پاسخ – بله . فتوای بسیاری از فقها این است که اگر شما سفر کاری متعددی دارید و      نمی توانید ده روز را در محلی بمانید و تمام هفته در سفر هستید ،باید نماز را کامل بخوانید .
 آیا در سفر ،تمام نمازها بصورت شکسته خوانده می شود ؟
پاسخ – در سفر تمام نمازهای چهاررکعتی شکسته خوانده می شود ولی نمازهای سه رکعتی و دو رکعتی تغییری نمی کند. در نمازهای مستحبی تعداد رکعت های نماز تغییری نمی کند ولی بعضی از نمازهای مستحبی در سفر ساقط می شود . نمازهای نافله ی ظهر و عصر درمسافرت ساقط است و فتوای بیشتر فقهاء در مورد نافله ی نماز عشا هم این طور است .
 اگر ما شخصی را در نماز بخندانیم چه حکمی دارد ؟
پاسخ – اگر ما شخصی را از روی عمد بخندانیم ،مرتکب گناه شده ایم . اگر کسی در نماز خنده اش می گیرد ، باید سعی کند که در نماز نخندد و اگر خنده بصورت لبخند یا تبسم بود نماز باطل نمی شود ولی اگر خنده با صدا و عمدا باشد نماز باطل می شود .
من بیست و نه سال دارم و ناراحتی اعصاب دارم . تابحال نماز نخوانده ام . علت نماز نخواندن من شوهر من است. راهنمایی بفرمایید . 
پاسخ – اینکه شما تابحال نماز نخوانده اید ربطی به ازدواج شما ندارد . در ضمن شوهرنباید باعث جهنمی شدن زن بشود.، شما سعی کنید وقتی شوهر شما نیست نمازتان را بخوانید و نمازهای قضای تان را بجا بیاورید و سعی کند که امر به معروف کنید تا شوهرتان هم نماز خوان بشود.
در زمانی که خانم ها عذر شرعی دارند ، آیا باید قضای نمازهای شان را بخوانند؟
پاسخ – خیر در ایام عادت ماهیانه نمازها قضا ندارند ولی روزه ها ،قضا دارند.
 آیا برای نمازهای قضا باید کفاره بپردازیم ؟
پاسخ – خیر . نماز قضا کفاره ندارد حتی اگر کسی به عمد نماز نخواند ، نماز قضا را بجا می آورد و توبه می کند . ولی اگر کسی عمدا روزه را بجا نیاورد علاوه بر قضا ،کفاره هم دارد . 
 نماز خواندن در مکانی که مجسمه دارد چه حکمی دارد؟
پاسخ – در محلی که مجسمه است خواندن نماز کراهت دارد. مخصوصا اگر روبروی انسان باشد.
من وقتی نماز می خوانم تمام کارهای روزانه به یادم می آید، چکار کنم که در نماز حواسم جمع باشد ؟
پاسخ – در نماز ممکن است که حواس انسان پرت بشود ولی انسان باید تلاش کند که وقتی متوجه حواس پرتی شد ، دوباره به نماز برگردد . بهترین شیوه ی توجه و حضور قلب در نماز این است که انسان متوجه باشد که دارد با کسی حرف می زند و مخاطب او خداوند است .کار دیگر این است که انسان در نماز توجه به معنای آن داشته باشد. در جایی که سر و صدا و تردد هست نباید نماز خواند و این کار مکروه است . در خانه مستحب است که جایی برای نماز خواندن باشد.(نماز خانه) نگاه به یک نقطه باعث تمرکز حواس است . پس در هنگام قیام به محل سجده و در رکوع به بین القدمین و در تشهد به دامن خودتان نگاه کنید .
 اگر دست انسان خون بیاید و بعد آنرا بشویید ولی باز دست قرمز باشد آیا با آن   می توان نماز خواند ؟
پاسخ – اگر صرفا قرمز است و خون از بین رفته است ، نماز خواندن اشکالی ندارد . زیرا جای زخم قرمز است . اما اگر هنوز خون وجود دارد و کاملا شسته نشده است ،نمی توان با آن نماز خواند .
 آیا برای خواندن نمازهای مستحب وضو گرفتن لازم است ؟
پاسخ – بله . برای نمازهای واجب و مستحب وضو گرفتن واجب است . فقط نماز میت است که وضو داشتن در آن واجب نیست و مستحب است . نماز مستحب را می توان در حال حرکت خواند ولی خانم ها باید پوشش لازم را رعایت کنند . اگر چادر نباشد اشکالی ندارد ولی باید بدن پوشیده باشد.
 اگر ما در واجبات نماز مثل تشهد عباراتی را اضافه کنیم. آیا این اشکال دارد ؟
پاسخ – سایر واجبات نماز یکسری مستحبات دارد . مثلا در تشهد ،اول می گویند : بسم الله و بالله و ... این جزو مستحبات تشهد است . بجا آوردن مستحبات نماز ثواب دارد . اگر ذکر یا دعا یا قرآن را به قصد ورود در نماز نخوانیم اشکالی ندارد . اذکار مستحب مثل اذکار تکبیر قبل یا بعد از رکوع ،اگر به قصد ورود به نماز باشد ، در هنگام گفتن این ذکرها باید بدن در حال حرکت نباشد و در حال آرامش باشد .
 کسی که در کودکی نماز خوانده است آیا می توان آن نمازها را بجای نمازقضاهای فعلی قرار بدهد ؟
پاسخ – خیر . کسی که در کودکی نماز خوانده است ثواب آنها را می برد ولی الان باید نمازهای قضا را بخواند.
اگر ما بعد از نماز متوجه شدیم که وضو نگرفته ایم و وقت نماز هم گذشته باشد،تکلیف چیست ؟
پاسخ – شما باید قضای آن نماز را بجا بیاورید. اگر انسان بعد از مدتها متوجه بشود که وضو نگرفته یا وضویش باطل بوده و با آن نماز خوانده است ، باید آن نماز را قضا کند.
 اگر در هنگام نماز بچه ای مهر را بردارد تکلیف چیست ؟
پاسخ – شما می توانید از چیزهایی که سجده بر آن صحیح است استفاده کنید . بر زمین ،خاک ، سنگ ،چمن ،بر درخت ، چوب ، کاغذ ، حصیر می توان سجده کرد . اگر هیچ کدام از اینها در جلوی انسان نبود ، انسان در حال نماز که مهرش برداشته شده است ،     می تواند چند قدم برود البته بدون اینکه روی از قبله برگرداند و آن مهر را بردارد یا به سنگ فرش برسد و بر آن سجده کند . اگر این کار امکان ندارد و هنوز وقتی برای نماز خواندن وجود دارد ، نماز را رها کند و مهری پیدا کند و دوباره نمازش را بخواند . اگر هیچ کدام از اینها نیست و وقتی هم برای نماز خواندن وجود ندارد ،فرموده اند که می تواند روی فرش یا پارچه ای که از پنبه یا کتان است سجده کند . بعد اگر اینها هم نبود می تواند روی دست یا عقیق سجده کند . در واقع آخرین مرحله روی دست است .
 اگر کسی شراب بخورد ، آیا می تواند نماز بخواند ؟
پاسخ – خوردن مشروبات الکلی حرام است و در اسلام نهی شده است و ضررهای زیادی دارد . روایت داریم که اگر در چاهی خمر ریخته بشود بعد آن چاه را پر کنند و از آنجا علفی بروید و گوسفندی آنرا بخورد فرموده اند : من از آن گوشت نمی خورم . این پلیدی خمر را می رساند . حالا فردی که مشروب خورده است ، باید نمازش را بخواند زیرا نمازخواندن وظیفه ی اوست . و اگر نماز نخواند ، فرد دو تا گناه مرتکب شده است . این نماز به این درد می خورد که تکلیف را انجام داده است و در قیامت فرد بخاطر تکلیف انجام ندادن مواخده نمی شود. ممکن است که این نماز قبول نشود یعنی نمره نگیرد .
 در نمازهای چهار رکعتی اگر شک کنیم که تسبیحات اربعه را سه یا چهار بار   گفته ایم ، تکلیف چیست ؟
پاسخ – اگر شما هنوز به رکوع نرفته اید یک بار دیگر تسبیحات اربعه را بخوانید و اگر به رکوع رفته اید ،دیگر اعتنا نمی کنید و نماز را ادامه  بدهید و نماز صحیح است .
 آیا حلقه ی طلا برای مرد اشکال دارد ؟ آیا می توان با آن نماز خواند ؟
پاسخ – بله . طلای زرد برای مرد حرام است و اکثر فقهاء می فرمایند که طلای سفیدهم برای مرد حرام است . فلزات دیگر مثل پلاتین و نقره اشکالی ندارد . نماز خواندن با  طلا هم حرام است .
اگر ما هنگام نماز جهت قبله را ندانیم تکلیف چیست ؟
پاسخ – شما به هر طرفی که احتمال می دهید آنجا قبله است نماز بخوانید .اگر شما فرصت دارید در چند جهت نماز بخوانید تا شما به سمت قبله یا کمی انحراف از قبله نماز خوانده باشید .اگر انحراف از قبله کم بوده است و پشت به قبله نبوده است ، این نماز اعاده ندارد . اما اگر نماز پشت به قبله یا به سمت راست یا چپ قبله خوانده شود، بسیاری از فقها می فرمایند که این نماز باید اعاده بشود. بعضی می فرمایند که اگر در وقت باشد باید نماز اعاده بشود ولی اگر بعد از وقت نماز متوجه شد، این نماز دیگر اعاده ندارد .
 من به روستاهای اطراف شهرمان سفر کاری دارم .حکم نماز من چگونه است ؟
پاسخ – اگر سفرهای ماموریتی و شغلی شما زیاد نباشد و ماهی یک بار یا دوبار باشد فتوای اکثر مراجع تقلید این است که نماز شما شکسته است مگر اینکه شما قصد ماندن ده روز را درسفر داشته باشید . اگر مسافرت های شما زیاد باشد و ده روز یک جا نمی مانید، نماز شما کامل است .
 آیا نماز قضای مادر من که فوت کرده است به گردن پدر من است؟
پاسخ – خیر. نماز قضای مادر شما بر پسر بزرگش واجب است نه شوهرش . مگر اینکه مادرشما وصیتی داشته باشد که باید طبق آن عمل کرد
آیا می توان تسبیحات اربعه نماز را با بسم الله شروع کرد ؟
پاسخ – خیر . تسبیحات بسم الله الرحمن الرحیم ندارد و به قصد ورود نمی توان آنرا خواند ولی اگر شما بخواهید بسمالله را بعنوان یک ذکر مطلق بخوانید اشکالی ندارد ولی بهتر است که بسم الله نگویید زیرا وارد نشده است .
 آیا هنگامی که نمازگزار در حال خواندن نماز جماعت است می تواند تلفن همراه خودش را خاموش کند ؟
پاسخ – انجام دادن این کارهای مختصر که صورت نماز را بهم نمی زند اشکالی ندارد مثلا تلفن همراه در کنار شما باشد و آنرا خاموش کنید . اما اگر برای خاموش کردن می خواهید چند قدم بردارید و این کار را انجام بدهید اشکال دارد .
 اگر ما در هنگام خواندن نماز وَتر باشیم و اذان صبح هم گفته بشود، آیا باید نماز وتر را دوباره بخوانیم ؟
پاسخ – نماز وتر جزو نمازشب است. نماز شب یازده رکعت است که چهار نماز دو رکعتی به نیت نافله ی شب خوانده می شود و دو رکعت نماز به نیت نماز شفع و یک رکعت نماز به نیت نماز وتر خوانده می شود . وقت نماز شب از نیمه شب تا اذان صبح است . اگر شما در حال خواندن نماز وتر هستید و اذان صبح گفته شد دیگر نیازی نیست که آنرا دوباره بخوانید . شما سعی کنید که نماز شب را زودتر بخوانید تا هنگام اذان صبح تمام شده باشد.
 اگر ما هر چند روز یک بار برای نماز صبح بلند بشویم اشکال دارد؟
پاسخ – بله. اشکال دارد . انسان باید هر روز صبح برای نماز صبح بیدار بشود و آنرا بخواند. اگر شما خودتان را عادت بدهید هر روز می توانید سر اذان صبح بیدار بشوید .  
اگر ما خودمان نماز قضا داشته باشیم می توانیم برای نماز میت اجیر بشویم ؟
پاسخ – اشکالی ندارد ولی بهتر است که شما اول نمازقضاهای خودتان را بخوانید.
 آیا نماز جماعت دونفری هم قبول است ؟
پاسخ – به غیر از نماز جمعه ، بقیه ی نمازهای یومیه ی را می توان با دو نفر بصورت جماعت خواند. هر چه تعداد افراد بیشتر بشود اجر و ثواب بیشتری دارد .
 آیا فردی که قرائت نمازش درست نباشد می توان به او اقتدا کرد ؟
پاسخ – مراعات قرائت و تجوید در نماز خوب است ولی شرط لازم نیست . ممکن است که کسی نمازش صحیح باشد ولی قرائت را هم رعایت نکند .اگر امام جماعتی نماز را غلط  می خواند نمی توان به او اقتدا کرد ولی نمی توان علیه او هم تبلیغ کرد . شما باید مخفیانه به ایشان تذکر بدهید تا ایشان اصلاح بشوند .
 آیا خانمها می توانند بدون روسری و فقط با چادر نماز بخوانند ؟
پاسخ – در هنگام نماز ،لازم نیست که خانمها صورت ، دست ها و پاها تا مچ را بپوشانند. اگر چادر خانم ضخیم باشد و تمام بدن پوشیده باشد و خانم روسری هم سرش نکند، خواندن نماز اشکالی ندارد. اما اگر تنها با چادر نمی تواند حجاب خودش را حفظ کند یا چادرش نازک است و بدنش پیداست، این کفایت نمی کند . 
 من از شهر خودم به شهر دیگری رفته ام و دیگر قصد ندارم که برگردم. نماز من چگونه است ؟ اگر ما بخواهیم به نماز جمعه ی شهر دیگری برویم چگونه باید نماز بخوانیم ؟
پاسخ- اگر شما می خواهید به زادگاهتان برگردید یا احتمال می دهید که به آنجا برگردید یا بخشی از سال را در آنجا می گذرانید ، آنجا وطن شماست و شما باید نماز را کامل بخوانید .اگر شما تصمیم ندارید که برای زندگی به وطن خودتان برگردید و گاهی به آنجا  می رویید، چون شما از زادگاه خودتان اعراض کرده اید، اگر کمتر ازده روز در آنجا بمانید باید نمازتان را شکسته بخوانید .
شما می توانید دو رکعت نماز جمعه را بخوانید و نماز عصر را دو رکعتی بخوانید و دو رکعت دیگر را بعنوان نماز قضا اقتدا کنید .
 آیا برای نماز بجای مهر می توان از سنگ مرمر استفاده کرد ؟
پاسخ – بله . ولی برای سجده درنماز ،مهر تربت امام حسین (ع) بهتر است.
نماز فرزندانم در وطن من و همسرم چگونه است ؟
پاسخ – اگر فرزندان شما در وطن شما یا همسرتان بدنیا نیامده آمده اند و بزرگ نشده اند ، وقتی شما به آنجا می روید فرزندان شما مسافر هستند و نمازشان شکسته است.
 دخترم در شهر دیگری متولد شده است و محل تولدش هم در شناسنامه همان شهر است. آیا آن شهر، وطن اول دختر من محسوب می شود  و باید در آنجا نماز را کامل بخواند؟
پاسخ – اینکه کسی در شهری بدنیا بیاید و چند روز در آنجا باشد، این شهر حکم وطن نخواهد داشت. محلی که این بچه در آنجا بزرگ شده است وطن اصلی این بچه است و باید در آنجا نماز را کامل بخواند.
در مسجدی امام جماعت هنگام نماز سوره ای را شروع کرد ولی نیمه رها کرد و سوره ی دیگری را شروع کرد. آیا نماز ما اشکال دارد ؟
پاسخ – این کار اشکالی ندارد. ممکن است که امام سوره را فراموش کرده است و بناچار آنرا رها کرده است. فرموده اند : فقط سوره توحید وکافرون را اگر شروع کردیم، نباید نیمه رها کنیم و بقیه سوره ها اشکالی ندارد . پس نماز شما اشکالی ندارد.
آیا بطور کلی احکام نماز و روزه به یکدیگر ربط دارند ؟
پاسخ – در برخی از احکام نماز و روزه به یکدیگر ربط دارند و مثل هم هستند ولی وقتی شما روزه هستید و می خواهید به مسافرت بروید باید هنگام اذان در شهر خودتان باشید و تا آخر شهر می توانید بروید ولی تا حدترخص نمی توانید بروید اما شما نماز را زمانی شکسته می خوانید که به ترخص رسیده باشید یعنی جایی که اگر شما برگردید شهر مشخص نیست و شما صدای اذان را نمی شنوید ،در اینجا احکام نماز و روزه با یکدیگر فرق دارند .
 اگر ما یکی از نمازها را در شهر خودمان و نماز بعدی را در مسافرت بخوانیم اشکال دارد ؟
پاسخ – خیر اشکالی ندارد. اگر شما اول وقت نمازظهر را خواندید و به مسافرت رفتید و نماز عصر را در بین راه یا مقصد بصورت شکسته خوانید اشکالی ندارید. ولی اگر هر دو نماز را در اول وقت بخوانید بهتر است .
اگر مهر خیلی کوچک باشد، آیا برای خواندن نماز اشکال دارد ؟
پاسخ – خیر، ولی مهر نباید از یک بند انگشت کمتر نباشد .یعنی باید پیشانی به اندازه ی یک بند انگشت روی مهر قرار بگیرد .
کسانی که پشت سر امام نماز می خوانند اگر جلوتر از امام به رکوع یا سجده بروند ،آیا اینکار اشکال دارد ؟
پاسخ – اگر کسی عمدا از امام جلوتر به سجده یا رکوع برود نمازش باطل است . ولی اگر این کار سهوی باشد اشکالی ندارد ولی باید از امام جماعت تبعیت کند .      
 کسی که نماز قضای فراوان دارد و وقت زیادی هم ندارد چکار کند ؟
پاسخ -  اگر مرگ فرد نزدیک است و فرصت بجاآوردن نمازهای قضا را ندارد باید وصیت کند. اگر پسر بزرگی دارد به او اطلاع بدهد بشرطی که اطمینان دارد که او برایش بجا    می آورد و اگر اطمینان ندارد باید اموالی را مشخص کند که از آن اموال برای او نماز بجا بیاورند . حالا ممکن است که طرف مشغله ی زیادی دارد و نمی رسد که نمازهای قضایش را بخواند. شما بدانید که نماز مهمتر از کارهای دیگر است و شما می توانید از استراحت و تفریح تان کم کنید و نمازهای قضا را بجا بیاروید .
 پدر من فوت کرده است و نماز قضا داشته است . من هم نماز قضا دارم. وظیفه ی چیست ؟
پاسخ – اگر شما پسر بزرگ هستید، نمازهای قضای پدر شما بر عهده ی شماست. شما باید هر دو نمازهای قضا را بجا بیاورید . در نماز ادا نماز خودتان مقدم است ولی در نماز قضای تقدمی وجود ندارد ولی در روزه این طور نیست زیرا وقت آن معین است و اگر زمان زیادی تا ماه رمضان باقی نمانده باشد شما باید اول روزه ی قضای همان سال خودتان را بجا بیاورید ولی اگر از روزه های سال گذشته باشد تفاوتی ندارد .شما باید نمازها و روزه های قضای خودتان را خودتان بجا بیاورید ولی می توانید نماز و روزه های پدرتان را به دیگری بسپارید حتی ممکن است که مزد هم به طرف بدهید .
 آیا نمازهای قضا را می توان بطور یکجا خواند یا باید ترتیبی در آن قائل شد ؟
پاسخ – اگر منظور شما از ترتیب این است که با هر نماز ادا یک نماز قضا خوانده بشود ، این طور نیست که ترتیبی وجود داشته باشد .برای بجا آوردن نماز قضا وقت معین ندارد. نماز قضای عشا را می توان روز خواند یا نماز ظهر را می توان شب خواند. اما اینکه انسان یک مرتبه بایستد و بیست تا نماز صبح و بیست تا نماز ظهر و... بخواند صحیح نیست . بعضی می فرمایند که همانطور که نماز عصر را نمی توان قبل از نماز ظهر خواند، در نماز قضا هم باید این ترتیب رعایت بشود. پس بهتر است که انسان نماز قضا را به ترتیب شبانه روز بجا بیاورد و تعداد زیادی از آنها را قضا کند .
 آیا می توانیم نمازهای قضا را نشسته بخوانیم ؟
پاسخ  اگر شما می توانید نمازها را ایستاده بخوانید نمی توانید نمازهای قضا را نشسته بخوانید ولی اگر شما نمازهای واجب را نشسته می خوانید ،اگر شما امید دارید که در آینده بتوانید نماز ایستاده بخوانید باید تا آن موقع صبر کنید اما اگر امیدی ندارید که در آینده ایستاده نماز بخوانید، می توانید نمازهای قضا را نشسته بخوانید. نماز قضایی که از طرف میت خوانده می شود که به آن نماز استیجاری می گویند ،نمی توان نشسته خواند.
 اگر در نماز ذکر رکوع و سجده را جابجا بگوییم اشکال دارد ؟
پاسخ – خیر اشکالی ندارد.
آیا اشکال دارد که در هنگام نماز خواندن فردی جلوی ما نشسته باشد؟
پاسخ – بهتر است که کسی در جلوی شما ننشسته باشد زیرا کراهت دارد . ولی نماز باطل نیست .
 اگر هنگام نماز نام پیامبر را بشنویم آیا باید صلوات بفرستیم ؟
پاسخ – مستحب است که اگر هنگام نماز نام پیامبر را شنیدیم صلوات بفرستیم.
کسی که در عمرش نماز نخوانده است ، آیا بعد از مرگ او باید همه ی نمازهایش را خواند ؟ 
پاسخ – بله ،اگر بتوانند این کار را بکنند. اگر او فرزند پسری دارد یا پسر بزرگتری دارد باید نماز را برای او بجا بیاورد یا کسی را اجیر کند که نماز را برای پدرش بجا بیاورد .
  اگر در رکعت دوم نماز عشا شک کنیم که رکعت دوم هستیم یا سوم ، تکلیف چیست ؟
پاسخ – اگر شما در حال نشسته هستید یعنی سر از سجده ی دوم برداشته اید و نمی دانید که تشهد بخوانید یا در ر کعت سوم هستید ، در اینجا باید بنا را بر رکعت سوم بگذارید و نماز را ادامه بدهید و تمام کنید و بعد یک رکعت نماز ایستاده احتیاط بخوانید یا دورکعت نماز احتیاط نشسته بخوانید .اگر شما در حالت ایستاده یا حالتهای دیگر بودید، نماز باطل است . باید نماز را رها کنید .
 آیا ما باید در نمازهای واجب یومیه اذان و اقامه بگوییم ؟ در هنگام نماز جماعت آیا ما باید حتما اذان و اقامه را بگوییم ؟
پاسخ – گفتن اذان و اقامه مستحب است و در نمازهای واجب یومیه و قضای آنها  باید گفته بشود. در نماز جمعه مستحب است که اذان و اقامه گفته شود،نمازهای مستحبی اذان واقامه ندارند. در نماز جماعت وقتی اذان و اقامه گفته می شود ، دیگران لازم نیست که هر فردی اذان و اقامه بگویند .
 آیا می توان روی تخت چوبی نماز خواند ؟
پاسخ – بله ، این کار اشکالی ندارد. اگر تخت ثابت است و حرکت نکند و مقدار جایی برای خواندن نماز داشته باشد اشکالی ندارد .
 طرز خواندن نماز غفیله را توضیح بدهید .
پاسخ – نماز غفیله بین نماز مغرب و عشا خوانده می شود و دو رکعت است. در رکعت اول بعد از حمد آیه و ذالنون اذ ذهب خوانده می شود و در رکعت دوم آیات خاص دیگری  خوانده می شود.
 من متولد تهران هستم و در دوسالگی به کرج رفتم و الان که هجده سال دارم به تهران آمده ام . حکم نماز من در تهران و کرج چگونه است ؟
پاسخ – شما متولد تهران هستید و الان هم به تهران آمده اید و آنرا وطن خودتان قرار داده اید ، پس نماز شما در تهران کامل است .چون شما شانزده سال در کرج زندگی کرده اید ممکن است که کرج هم وطن شما باشد .
 من چند سالی برای تحصیل در قم زندگی کرده ایم و قصد داشتم که دیگر به وطنم که تهران است بازنگردم ولی الان چند سالی است که مجبورشده ام به تهران بیایم و الان دوباره می خواهم به قم برگردم . تکلیف نماز من چیست ؟
پاسخ – اگر شما قم را بعنوان وطن جدیدتان قرار دادید ، قم وطن شما بوده است و بعد اگر از آن اعراض کردید قم دیگر وطن شما نبوده ولی اگر از قم اعراض نکرده باشید، قم همچنان وطن شما بوده است و الان که قصد کرده اید بگردید ، قصد شما تاثیری ندارد حتی اگر شما از قم اعراض کرده باشید و الان بخواهید به آنجا برگردید و آنرا وطن قرار بدهید، قم وطن شما می شود ولی اگر شما الان قصد ندارید که قم را وطن خودتان قرار بدهید، قم وطن شما محسوب نمی شود.   


دسته بندی : احکام نماز و روزه فردی 2

درباره ما


حجت الاسلام والمسلمین عباسعلی شهابی ٍ اینجانب از ائمه جماعات استان یزد شهر تفت میباشم و در خصوص تقسیم نماز و روزه استیجاری بین طلاب و افراد مومن و گرفتار چند سالی هست که در تلاش هستم تا علاوه بر جزا وخیر نیک و پاداش برای اموات موجبات ثواب دو چندان بواسطه دستگیری از افراد مومن گرفتار نیز نصیب رفتگان و ارامش خاطر بازماندگان گردد.برای سلامتی اقا امام زمان .عج. صلوات.شماره تماس جهت مشاوره 09132505192
ایمیل : hojatoleslamshahabi@yahoo.com
شماره تماس 09132505192

Powered by WebGozar


استخاره آنلاین با قرآن کریم


امکانات